Skip to main content

Hitta likasinnade i våra lokala

botaniska föreningar

Svenska Botaniska Föreningen har sedan 1979 fungerat som en paraplyorganisation för Sveriges lokala botaniska föreningar. Vi strävar efter att främja kunskaps- och informationsutbyte för botanikintresserade över hela landet genom våra lokala föreningar och Svenska Botaniska Föreningen. Detta inkluderar årliga konferenser om intressanta ämnen och tillgång till information via vår hemsida.

Här nedan hittar du våra 28 medlemsföreningar.
Om du vill utforska vad de har att erbjuda i ditt område, klicka på länken till deras hemsidor.

Flera av våra föreningar har även Facebook-grupper eller sidor. Du hittar dem genom att söka på föreningens namn på Facebook. Om du inte hittar en viss förening på listan eller om några av föreningarna saknar hemsida, kontakta gärna SBF
kansli så hjälper vi dig att få kontakt.

Observera att alla medlemsföreningar är självständiga och att vissa aktiviteter som anordnas av dem kräver medlemskap i den specifika lokala föreningen.

Hur blir man en

medlemsförening?

En medlemsförening får inbjudan till våra  olika konferenser och resor, där har föreningen möjlighet att låta en representant delta i SBFs aktiviteter så som resor och konferenser*

Vid SBF:s föreningskonferens och årsmöte har anslutna föreningar möjligheten att sända en representant som har rösträtt på årsmötet (den anslutna föreningen har alltså 1 röst). SBF betalar för den representantens deltagaravgift. Om den lokala föreningen vill sända fler medlemmar till konferensen är dessa hjärtligt välkomna, dock har de inte rösträtt för medlemsföreningen.

Kostnaden för en förening som vill ansluta sig till SBF är symbolisk: 150:-/år.

En botanisk förening kan söka anslutning till Svenska Botaniska Föreningen genom att kontakta styrelsens ordförande eller vårt kansli.

*På aktiviteter där antalet platser är begränsat kan vi inte garantera plats utan anmälan sker enligt inbjudan.
*Om aktiviteten är avgiftsbelagd står den lokala föreningen/deltagaren för kostnaden.

Foto: Banner och första bilden: Kerstin Stickler, Bildlänkar: Canva, Bildlänk – Brudkulla: Ingemar Gustafsson,
Ormrot: Peter Ståhl