Skip to main content

Floraväktarna

Floraväktarna

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.

Den huvudsakliga uppgiften i floraväkteriet är att återbesöka kända växtplatser för hotade arter. Det kan man göra på egen hand eller som en föreningsaktivitet.

Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Olika arter räknas på olika sätt, det kan vara plantor, tuvor, stjälkar, strån, skott eller kvadratmeter. Det är viktigt att man använder samma enhet så att man kan jämföra uppgifterna över tid och mellan olika delar av landet. Vid floraväkteri följs en standardiserad metodik.

Resultatet rapporteras i Artportalen och kan sedan användas för utvärdering och analyser. För att underlätta floraväkteriet har vi tagit fram en särskild app.

Floraväkteriet arbetar med kärlväxter och fokuserar på hotade arter och arter som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv. Idag är det närmare 400 arter, underarter och varieteter av växter som floraväktas. Som floraväktare väljer du själv vilken eller vilka av alla de listade arter du vill floraväkta. En del släkten kräver experter för att säkert artbestämma och de floraväktas därför bara av enstaka personer i landet.

Full Image - Floraväktarna - Ingela Carlström

Bli floraväktare

Alla som är intresserade av växter och natur kan bli floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra blomsterrika miljöer och deras arter.

För att bli floraväktare behöver du inte vara en superduktig botanist. Däremot behöver du ha tålamod och vara noggrann. Du bör ha vana att röra dig i naturen, utanför stigar och vägar, och det är en fördel om du är bra på att läsa karta och navigera i terrängen.

Ta kontakt med floraväktarsamordnaren i det geografiska område där du bor så får du veta mer om hur du kan hjälpa till. Då får du också en introduktion och floraväktarbehörighet.

Sen är det bara att ge sig ut. Antingen på egen hand eller tillsammans med andra likasinnade.

Ett sätt att komma i gång kan vara att fokusera på en kommun och i den kommunen gå igenom en art i taget, allteftersom säsongen avancerar. När man letar efter en art är man uppmärksam på miljön på ett annat sätt än när man bara går ut och ser vad man hittar. Om man då besöker alla kända växtplatser för en viss art i sin hemkommun så kommer man verkligen att lära sig arten och dess ekologi. Det behöver inte vara en kommun – välj ett geografiskt område som passar dig.

Ett annat sätt kan vara att följa med på floraväktaraktiviteter med sin lokala botaniska förening eller att delta i ett floraväktarläger och lära sig hantverket den vägen.

Aktuellt

Foto. Banner: Margareta Edqvist, Fikapaus: Ingela Carlström