Skip to main content

Floraväktarna

Floraväktarappen

För att underlätta floraväkteriet har vi tagit fram en app. Med appens hjälp kan du se vad det finns för floraväktarlokaler i närheten av dig. Du kan också söka fram lokaler för en specifik art. Appen är ett bra stöd när du letar dig fram till växtplatsen och när du väl funnit den så kan du också rapportera resultatet direkt i appen.

Appen hämtar data från och rapporterar till Artportalen. För att kunna använda appen behöver du har ett konto i Artportalen med floraväktarbehörighet.

Floraväktarappen finns för Android och för IOS. Dock fungerar den inte med Huawei, eller i alla fall inte alla modeller av Huawei. För att kunna använda appen behöver du tillåta att appen använder din platsinformation.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter och integritetspolicy

2024-05-07 

En förutsättning för att kunna floraväkta är att man har ett konto på Artportalen. I samband med att man får det lämnar man samtycke till Artdatabankens villkor för hantering av personuppgifter och fynddata. I korthet innebär det att varje fynduppgift är offentlig (med vissa undantag) och kopplad till en person (med bl.a. art, position och datum).

Villkor för kontoinnehavare i Artportalen:
https://www.artdatabanken.se/tjanster-och-miljodata/villkor-kontohavare

Artdatabankens hantering av personuppgifter:
https://www.artdatabanken.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter

För frågor kring personuppgifter och integritet kontakta: dataskydd@slu.se.

Speciellt för Floraväktarappen

Alla fynduppgifter som samlas in av Floraväktarappen lagras i Artportalen och appen följer dess riktlinjer. Floraväktarappen lagrar inga personuppgifter. Förifyllda uppgifter i samband med inloggningen lagras av mobilens webbläsare. Namn som visas på appens startsida hämtas från Artportalen i samband med inloggning.

Vid sökning efter floraväktarlokaler används valt område på kartan och det säger inget om var användaren egentligen befinner sig, så länge man inte använder GPS-funktionen. Koordinater till senaste kartområde lagras i appen. Vid rapportering kopplas användardata och tidpunkt till floraväktarlokalens koordinater.

Appen har tillgång till mobilens kamera och bilder, men endast valda bilder kan laddas upp och kopplas då till floraväktarlokalen.

All kommunikation mellan appen och Artdatabanken sker via en krypterad förbindelse (https).

Floraväktarappen är utvecklad av MindRoad AB (https://www.mindroad.se).
Kontakt: info@mindroad.se

Foto. Banner: Margareta Edqvist