Skip to main content

Floraväktarna

Organisation

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som på ideell bas är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Idag är vi ungefär 700 floraväktare. En del är flitiga och floraväktar nästan varje ledig stund under sommarmånaderna. Andra besöker årligen någon eller några växtlokaler i närheten av där de bor.

Floraväkteriet samordnas regionalt av de lokala botaniska föreningarna och i två fall länsstyrelser. I varje region finns en eller ett par personer utsedda att koordinera verksamheten. Som floraväktare är det i första hand dem du har kontakt med. Här hittar du kontaktuppgifter till floraväktarsamordnarna runt om i landet.

Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för den nationella samordningen av floraväkteriet. Den nationella samordningen och delar av verksamheten finansieras av SLU Artdatabanken och Naturvårdsverket.

Foto. Banner: Margareta Edqvist