Skip to main content

Thomas Karlssons minnesfond

Thomas Karlssons minnesfond

Thomas Karlsson (1945-2020) har varit förgrundsgestalt inom svensk botanik och en av de absolut viktigaste svenska
botanisterna i modern tid. Thomas var verksam vid Herbariet i Lund och där efter vid Naturhistoriska
Riksmuseet. Han har sedan 1970‐talet och fram till sin död ägnat en stor del av sin verksamhet till att
hjälpa de ideella föreningarna med bestämning av växter.

Han var redaktör för stora delar av bokprojektet Flora Nordica samt publicerade ett stort antal artiklar
om bestämning av växter. Thomas var under många år redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och aktiv
som styrelseledamot i Svenska Botaniska Föreningen. Utan honom hade inte alla landskapsfloror som
publicerats sedan 1970‐talet haft en så hög kvalité och otaliga är de växter han har bestämt åt alla som
haft problem med att få namn på sina fynd.

Läs mer och möt Thomas Karlsson ett personporträtt från Vilda Växter nr 4 2015

Syfte och ändamål

Thomas Karlssons minnesfond (TK‐fonden) har till syfte att stärka kunskapen kring artbestämning.
TK‐fonden ska främst användas till att arvodera/ersätta personer som kan bidra med bestämningsservice
eller herbariearbete i Thomas Karlssons anda.

Stöd fondens arbete

För dig som vill bidra till Thomas Karlssons minnesfond finns det möjlighet att sätta in en valfri summa pengar på plusgiro 189 99 12-8 och märk inbetalningen ”Thomas Karlssons minnesfond”.

Ansökan

Vi arbetar för närvarande med att ta fram kriterier och ansökningsförfarande för fonden. Mer information kommer att publiceras här, så snart det är klart.

Foto:
Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.
Porträtt av Thomas Karlsson – Margareta Edqvist