Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningen

Bidrag och stipendier

Bidrag & Stipendier

Svenska Botaniska Föreningen har två fonder som delar ut bidrag till olika typer av projekt som följer föreningens syften: Jubileumsfonden – som har fokus på publicering av botanisk litteratur, samt Thomas Karlssons minnesfond vilken fokuserar på stärka kunskaperna kring artbestämning av kärlväxter.

Där till har föreningen delar föreningen ut 4 st stipendier till deltagande i föreningens Botanikdagar.
Stipendiet riktar sig till yngre personer som befinner sig i början av sitt botaniska intresse.

Mer information om respektive fond/stipendium hittar du på i länkarna längre upp på sidan