Skip to main content

Hedersmedlem

Ebbe Zachrisson

Ebbe Zachrisson

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Ebbe Zachrisson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen

Ebbe Zachrisson har varit en fantastisk kraft och stöttepelare för flera landskapsflorainventeringar. I Upplandsfloran var han distriktsledare i Östhammars kommun, vilket resulterade i att det distriktet var det första som var färdiginventerat inom projektet. Han har även stött floraprojekten ekonomiskt i Uppland och Västerbottens län. Stödet var främst inriktat på att garantera tryckningen av flororna, men det ekonomiska stödet till Västerbotten har även bekostat delar av fältinventeringen. Med Ebbes hjälp har vi i Västerbotten haft möjlighet att använda helikopter till avlägsna fjällrutor.

Ebbe har även varit en av de mest entusiastiska floraväktarna med hundratals besökta lokaler per år och en kämpe när det gäller bevarande och skötsel av växtlokaler.

Foto: Jan Y Andersson