Skip to main content

Guldluppen 2022 tilldelas

Ulla-Britt Andersson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Ulla-Britt Andersson

News - Gulduppen Ulla-Britt Andersson - foto Emil V Nilsson

Ulla-Britt Andersson mottog Guldluppen i fält, Foto: Emil V Nilsson

Mitt ute på det öländska alvaret, på stigen bort mot Möckelmossen, överlämnar Mora Aronsson utmärkelsen Guldluppen till Ulla-Britt Andersson.

Med utmärkelsen Guldluppen vill Svenska Botaniska Föreningen uppmärksamma värdefulla insatser inom botanikens område. Guldluppen ges till personer eller organisationer som sprider kunskap om den svenska floran, eller som vårdar eller skyddar miljöer med värdefull växtlighet.

Ulla-Britt Andersson står på stigen som leder från parkeringen bort mot Möckelmossen, mitt ute på det ölänska alvaret. Botanikdagarna pågår för fullt och deltagarna äter lunch på parkeringen en liten bit bort. Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen vänder sig mot Ulla-Britt:

– Ulla-Britt Andersson, du är utsett till årets mottagare av Guldluppen för du har betytt så mycket för svensk botanik.

Att Ulla-Britt får utmärkelsen handlar inte minst om allt arbete som hon lagt ner för botaniken på Öland. Idag färdigställer hon Ölands flora tillsammans med flera botanister. Boken kommer att presentera resultatet av en total inventering av kärlväxtfloran på ön. Men Ulla-Britt har också utfört en stor pedagogisk gärning genom att lägga upp och svara på mängder av inlägg på Facebook med ett oändligt tålamod. Hon har dessutom varit med och organiserat Botanikdagarna på Öland (se sid. 174).

– Tack Mora, jag känner mig jätte-hedrad. Fantastiskt. Jag vill tacka de som har nominerat mig. Då vill det till att leva upp till den här utmärkelsen. Det blir inte så lätt att fylla sådana skor. Jag vet ju vilka som har fått guldluppen tidigare. Då får vi fortsätta, vi kan inte lägga av nu verkar det som.

Se utdelningen här

Foto: Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock;