Guldluppen

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.
Det står var och en fritt att till styrelsen inlämna motiverade förslag på lämpliga kandidater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.


charlotte 2

Guldluppen 2016 tilldelas: 

Charlotte Wigermo

Mottagaren av årets Guldlupp har enträget arbetat för floraväkteriet  och åkt landskapet runt och letat sällsyntheter, anordnat exkursioner och läger  och räknat växter. Det vore intressant att veta hur många växter hon räknat. Dessutom har hon inspirerat många att bli floraväktare kanske framför all genom årens Floraväktarkonferenser. Hon har också bidragit med olika sammanställningar i Botaniska notiser avseende rödlistade växter. För att göra det unika materialet publikt har hon tillsammans med några andra ägnat dagar och nätter och ytterligare nätter åt att överlista ” Nya artportalens” alla buggar och lyckats. Dataläggningen av landskapets många floraväktarlokalerlokaler har varit mycket omfattande men det är ovärderligt att det unika materialet nu finns tillgängligt, för det som inte finns på nätet finns inte.

charlotte

Tidigare mottagare

X
- Enter Your Location -
- or -