Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet. Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Det står var och en fritt att till styrelsen inlämna motiverade förslag på lämpliga kandidater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.

Guldluppen 2017 tilldelas: 

Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson.

Dessa två inflyttade botanister, den ena från Halland och den andre från Östergötland, har tagit ön till sitt hjärta och gjort den till sin genom att lära känna dess natur in i minsta detalj.
De har varit drivande krafter i det mångåriga arbetet att inventera och beskriva öns växtvärld, som resulterade i boken Gotlands flora som släpptes under 2016. Projektet engagerade stora delar av Gotlands botaniska förening, där Jörgen är ordförande och Bo Göran styrelseledamot.
Bägge är skickliga och entusiastiska folkbildare som i decennier generöst delat med sig av sina outsinliga kunskaper.

Tillsammans har de lagt ner tusentals ideella arbetstimmar för att sprida kunskap om Gotlands växtvärld och värna omistliga biotoper.
Deras outtröttliga kamp för att rädda den sköra naturen på norra Gotland har lett till att kalkbrytningen åtminstone tillfälligt stoppats, och en utredning pågår huruvida området ska ingå i Natura 2000. Den unika naturen kring Bästeträsk ska skyddas genom att få nationalparksstatus, något som Bo Göran och Jörgen har arbetat hårt i mer än ett decennium för att åstadkomma.


Tidigare mottagare

Guldluppen 2017 Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson

Guldluppen 2016 Charlotte Wigermo

Guldluppen 2015 Lennart Persson

Guldluppen 2014 Torbjörn Tyler

Guldluppen 2013 Kjell Emanuelsson

Guldluppen 2012 Kerstin Ekman

Guldluppen 2011 Ebbe Zachrisson

Guldluppen 2010 Kurt-Anders Johansson

Guldluppen 2009 Bengt Nilsson 

Guldluppen 2008 Gun Ingmansson

Guldluppen 2007 Anders Bertilsson

X
- Enter Your Location -
- or -