1999: Janne Andersson

Janne Andersson är en av Östergötlands mest aktiva fältbotanister och besitter stora kunskaper om Östergötlands flora. Janne Andersson medverkar i många olika projekt med botanisk inriktning. Somrarna ägnas åt kärlväxter och övrig tid åt mossor, lavar och svampar.I den landsomfattande floraväktarverksamheten är Janne Andersson den i särklass flitigaste rapportören från Östergötland.

I inventeringen av Östergötlands kärlväxtflora är Janne Andersson en av de mest aktiva botanisterna. Vid undersökningar av lavfloran har Janne Andersson ägnat sig också åt inventeringar och floravård av värdefulla områden genom att sköta ängsmarker, dokumentera floran och kartlägga floraförändringar.