2013: Kjell Emanuelsson

Kjell Emanuelsson – Naverstad: Äsperöd

I samband med årsmötet i Uppsala kungjordes årets mottagare av Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp. I år går priset till Kjell Emanuelsson, Strömstad.

En välkänd profil bland inventerarna bakom Bohusläns flora som gavs ut 2011. Han var den i särklass flitigaste uppgiftslämnaren, som på egen hand inventerade större delen av Tanums kommun.

Utöver detta har Kjell med outtömlig energi ägnat sig åt röjning och restaurering av igenväxande betesmarker.Särskilt har han månat om den unika marken vid Havstenssund. Kjell har dessutom varit floraväktare för ett stort antal lokaler med rödlistade arter.