Skip to main content

Inventeringsläger i västra Västmanland – Atlasprojektet

Inventeringsläger 27-30 juni

Organiseras av Örebro läns botaniska sällskap

Det här inventeringslägret organiseras av Örebro läns botaniska sällskap med Kloten som bas. Vi kommer att inventera i nordöstra Örebro län, i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner, under perioden 27-30 juni. Området är beläget i hjärtat av Bergslagen och utgörs i huvudsak av ett kuperat skogslandskap med många myrar, sjöar och vattendrag, samt små gårdar, hyttlämningar och mindre odlingslandskap. Vi inventerar tillsammans i mindre grupper, i atlasrutor som inte nått målet om 200 rapporterade kärlväxtarter. För nybörjaren är det ett bra tillfälle att lära sig kärlväxter och hur en atlasinventering går till. Ledare för lägret är Owe Nilsson, Daniel Gustafson och Michael Andersson. Vårt basläger ligger i Klotens fritidsby i Malingsbo-Klotens naturvårdsområde. För den som deltar på hela lägret ordnas boende i stugor (kostnadsfritt för medlemmar i ÖLBS).

Anmälan senast 1 maj, gäller för den som önskar boende i stuga som betalas av ÖLBS. Ordnar du ditt boende själv eller bara vill delta någon enstaka dag kan du anmäla dig senast den 25 juni.

Anmälan till lägret görs till Michael Andersson på primus@telia.com eller tfn 019-33 59 54.

Vid anmälan anger du namn, e-post-adress, mobiltelefonnummer och hemort och vilka dagar du vill delta och om du har tillgång till bil. Mer information kommer att skickas ut senare.