Årets växt 2007 – Linnea

Vad kan passa bättre som årets växt än linnean – Linnés egen favorit.
ULLA-BRITT ANDERSSON

I år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes, vilket SBF uppmärksammar genom att utse linnea Linnaea borealis till årets växt 2007. Vi vill denna gång gärna nå en ännu bredare publik än vanligt och alla uppmanas att via Artportalen (www.artportalen.se) rapportera in fynd av linnea. Något speciellt inventeringsansvar förväntar vi inte av lokalföreningarna när det gäller en så pass vanlig art. Därför kommer det inte att finnas någon speciell rapportblankett.

Foto: Thomas Gunnarsson

Linnea växer i hela landet, men är betydligt ovanligare i söder. Blomningstiden inträffar från mitten av juni i södra Sverige till i början av
augusti i norra delen av landet.

Linnea hänförs numera till en egen familj, linneaväxter. Den växer i barrskogar, vanligen i mossig granskog, men den kan också uppträda i
torrare tallskogar, i vägkanter och till och med på fjällhedar. Den bildar meterlånga revor med små, runda blad som är vintergröna. Blommorna är
klocklika med fem trubbiga flikar. De är väldoftande och sitter två och två hängande i toppen av en tunn blomstängel. Blomfärgen är vitrosa på
utsidan och gul-rödmönstrad på insidan.

Linnea har bland annat använts mot ledvärk och ett gammalt namn är giktgräs. Arten är Smålands landskapsblomma men är inte direkt allmänt förekommande i landskapet. Genom att gå in på Artportalen och vidare till rapportsystemet för växter kan alla hjälpa till att rapportera
in sina fynd av linnea.

Ladda ner texten som PDF