Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.

Foto: Thomas Gunnarsson

2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.

Södra turen tar oss till Stora alvaret ett stycke väster om Möckelmossen. Vi bekantar oss med floran på kalkstenshällar, i grusalvar och vätar där vi möter specialister som dvärgkämpar, bågsvingel, alvarglim och ölandssolvända. På stäppartade torrängar ser vi alvarmalört, alvarstånds, fältvedel och liten sandlilja. På eftermiddagen besöker vi en sandstäpp på östra Öland, med arter som tofsäxing, ölandsstarr och backsilja.

Mellersta turen ägnas främst åt Mittlandsområdet, ett mosaikartat landskap med igenväxande slåtterängar, hassellundar och små olikformade åkerlappar. Väl dolda i skogen ligger Åkerby källor där kalkrikt vatten ger upp­hov till en orkidérik fuktäng. Här får vi gå för­siktigt för att inte trampa ner gulyxne och kan njuta av vaxnycklar, praktsporre, småvänderot och en del spännande mossor. Karums natur­reservat bjuder på ett odlingslandskap som det kanske såg ut i slutet av 1800-talet. Här har arter som åkerklätt, råglosta och jordkastanj funnit en fristad. I skogen växer storviol och vresalm. Vi avslutar i Halltorps hage med sina jätteekar. På den grova ekbarken finns en del sällsynta lavar. I skogen växer skogs­skräppa, skogsveronika och myskmadra.

Norra turen tar oss först till Hörninge mosse, öster om Borgholm. Vi får bekanta oss med ett agkärr med ormtunga, kärrknipprot, flug­blomster och klöverärt. På torrängarna ses jordtistel, backklöver och kanske också grön­kulla. Bussen kör sedan norrut till Kårehamn där vi besöker en öländsk sjömark. Nära stran­den växer smultronklöver, baltisk strandmalört och daggsvingel. Vid ett närbeläget gammalt stenbrott trivs flocksvalting, luddkrissla och lökgamander. Dagen avslutas i Beijershamn där den som gillar taggiga saker kan studera olika rosor och björnbär. Längs havet växer spjutskråp och i den betade vassen ses blankstarr, strandmolke och vattenskräppa. På sandiga torrängar möter vi korskovall och förhoppningsvis backfingerört.


Botanikdagarna kommer att utgå från Allégården Kastlösa på sydvästra Öland.
Anläggningen har både hotellrum, vandrarhemsrum, stugor samt några campingplatser.

Följande boendealternativ finns:

 • Enkelrum (hotell): 7 350 kr
 • Dubbelrum (hotell): 6 100 kr
 • Dubbelrum (vandrarhem): 5 700 kr
 • Stuga (3-4 bädd): 5 700 kr
 • Campingplats: 4 850 kr
 • Eget boende + mat (ej frukost): 3 650 kr
 • Eget boende (ej mat): 1 700 kr

I priset ingår exkursioner, föreläsningar och i förekommande fall boende och mat från och med onsdag kväll 29/6 till och med söndag morgon 3/7.
Alla priser är/ deltagare.

Anmälningsavgift: 1 000:- betalas vid bekräftelse av plats på Botanikdagarna.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

OBS! betala inte in någon anmälningsavgift innan du har fått en bekräftelse på att du har fått plats på Botanikdagarna.


Resa kollektivt till och från Botanikdagarna?
Det går bra att resa till och från Kastlösa på Öland med kollektivtrafik, den är dock anropsstyrd och du kommer behöva höra av dig till Kalmar länstrafik ett dygn innan du ska åka.

Närmaste busshållplats: Kastlösa Norratrafikeras av Kalmar Länstrafik (KLT) mest på vardagar, men kompletteras med närtrafik som behöver förbeställas helst vardagen innan. För att åka till eller från Kalmar behöver man byta buss i Mörbylånga. Mer information och tidtabeller finns på: https://kalmarlanstrafik.se/.
Det går även att beställa hem tidtabeller genom att ringa: 010-21 21 000
OBS! Du som reser med lokaltrafik kan behöva kontakta KLT dagen innan du reser till Botanikdagarna samt måste kontakta KLT senast på fredagen 1/7 mellan kl 07.00-18.00. Tel: 010-21 21 00, menyval 3.Intresseanmälan

Intresseanmälan görs antingen via SBF:s länken till höger eller per telefon (018-103 300).
Anmälan öppnar 14 mars kl 10.00

OBS! Du behöver ditt 5-siffriga medlemsnummer för att kunna anmäla dig.

Förfrågningar:
Kontakta SBF:s kansli
018-103 300, medlem@svenskbotanik.se

Observera att detta är en intresseanmälan.
Det brukar vara ett väldigt stort intresse för att vara med på Botanikdagarna.
Om resan blir fulltecknad under första dygnet anmälan är öppen, kommer lottning av platserna att ske.


Resevillkor

Botanikdagarna är en föreningsresa som arrangeras av medlemmar för medlemmar. För att anmäla ditt intresse och kunna följa med på Botanikdagarna måste du vara medlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Anmälan och platsbesked

 • Intresseanmälan är öppen 14:e mars till 3:e april.
 • Besked om plats lämnas så snart vi kan men kan dröja till efter sista anmälningsdag.
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en person som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Botanikdagarnas start, innehåll och slut

 • Botanikdagarna börjar onsdagen 29/6 på Allégården Kastlösa, Öland.
 • Programmet avslutas på lördagskvällen 2/7 på samma plats.
 • I priset ingår exkursioner, föreläsningar och i förekommande fall även boende och måltider från onsdag kväll 29/6 till och med söndag morgon 3/7. Exkursionerna utgår från och avslutas på Allégården Kastlösa, Öland.
 • Observera att du själv ansvarar för och bekostar resor till och från Botanikdagarna.

Betalning

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas.
  Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Avi för slutbetalning av deltagaravgiften skickas ut under våren 2022 och ska vara SBF tillhanda senast 22/5 (Deltagaravgift minus anmälningsavgiften).

Avbokning

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning av plats.
 • Kvarvarande del av deltagaravgiften återbetalas endast i sin helhet om den avbokade platsen kan övertas av någon på reservplats.
 • I de fall att platsen ej övertas av annan resenär, kan endast de delar av deltagaravgiften som SBF kan avboka utan kostnad för SBF, återbetalas.

SBF rekommenderar alla som följer med på Botanikdagarna att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats