En vild bok om naturens rättigheter

Kommer människan ge upp sin position i toppen på den juridiska hierarkin till förmån för naturen?

TEXT: MARIE WIDENGÅRD

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 4 (2022). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Naturlagen är en bok för den som är nyfiken på naturens rättigheter. Den dekonstruerar paradigmet där människan har den dominanta positionen över naturen och introducerar en ny berättelse om varför naturen såsom floder och ekosystem också kan och bör ha rättigheter. De senaste åren har dessa tankegångar vuxit och spridit sig över världen till platser som Ecuador, Aotearoa Nya Zeeland, Sverige,USA och vidare ut över världen. 

Rättigheter är ett begrepp som har kopplingar till både juridik och moral, och boken blir därför en viktig läsning för den som är bekymrad över tillståndet för livet och livsmiljöer och funderar på hur människan kan ge upp sin position som högsta höns i den juridiska hierarkin till förmån för naturen. Boken har också ett djupare lager där lagar, moral och världsbild binds samman och olika filosofier möts och stångas. 

Naturlagen. Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Pella Larsdotter Thiel & Henrik Hallgren 2022. Volante. ISBN 978-91-7965-202-9. 352 sidor. Kan beställas från nätbokhandel för drygt 200 kr.

Det är Pella Larsdotter Thiel och Henrik Hallgren som skrivit boken, två frontfigurer i rörelsen för naturens rättigheter i Sverige. Boken blir därför extra intressant i och med att den ger en inblick i hur rörelsens pionjärer resonerar sig fram till varför naturen bör ha rättigheter. Resonemanget bygger på en bred, insiktsfull och eklektisk blandning av tankar och traditioner som kan sammanfattas som ekologisk rättsfilosofi. 

Naturlagen förkroppsligar också den vilda kultur som lyfts fram som bärande i den ekologiska rättsfilosofin. Enligt författarna handlar vild kultur om ett sätt att vara där vi utvecklar dygder såsom respekt för resten av naturen, ekologisk lyhördhet och förtrogenhet med platserna där vi bor. 

Boken introducerar oss till flera filosofier, kulturer och människor som har en intim relation med naturen, och över bokens sidor så vecklas ett större sammanhang upp i termer av ekologisk demokrati och livsbaserad ekonomi. Boken flyr inte heller från frågan om det meningsfulla livet eller vad naturbruk skulle kunna innebära om naturen har rättigheter. Inga av dessa frågor blir helt utredda och många kapitel blir snarare en inblick i författarnas tanke-gångar som i sin tur väcker nya funderingar och frågor. 

Likt naturens rättigheter och livet självt är boken något som måste få växa fram och rotas i lokala sammanhang och historier, och just denna historia känns väldigt angelägen och läsvärd.