Floraväkteri

För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har up-to-date kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Vid floraväkteriet följs … Fortsätt läsa Floraväkteri