Guldluppen 2020: Evastina Blomgren

Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.
Årets mottagare Evastina Blomgren mottog utmärkelsen på föreningens årsmöte i Uppsala den 14 mars.

Evastina Blomgren är en pensionerad lärare och botanist, som är främst känd som den botaniska motorn i Bohuslän. Hon har varit en oundgänglig inspirationskälla och drivande kraft bakom Bohusläns flora.

Hon började i mindre skala med Sotenäsets flora och mossor. Evastina har jobbat outtröttligt med att samordna Floraväkteriet i Bohuslän. Som gammal lärare har hon också vurmat för att föra ut botaniken genom att ge ut två populära bild floror i fickformat.