Nationalblomman blir frimärke

Illustratörerna: Anneli Frisk och Anna Handell tillsammans med de nya frimärkena och SBF:s ordförande Mora Aronsson

I dag presenterades Postnords nya frimärken – ett häfte med de tio finalisterna ur SBF:s omröstning om Sveriges nationalblomma samt två frimärken på rulle – en med blåklockan och ett med temat Midsommarnattsdröm.


Liten blåklocka är Sveriges nationalblomma! Den är en välkänd sommarblomma som tillhör Sveriges vilda flora, och med sina blå klockformade blommor är den en karakteristisk art i våra öppna gräsmarker.

Våra grannländer hade sedan tidigare sina nationalblommor, men vi i Sverige saknade länge en blomma som symbol. Det ville Svenska Botaniska Föreningen (svenskbotanik.se) ändra på, och
i början av år 2021 lanserades en omröstning för att kunna välja Sveriges nationalblomma.

Omröstningen skedde i två omgångar – från början fanns 30 olika arter av vilda blomväxter
att rösta på för allmänheten. Dessa 30 kandidater hade valts ut efter nominering från lokala botaniska föreningar runt om i landet. De tio av de 30 vilda blommorna som fick flest röster gick
vidare till en finalomgång – dessa var liten blåklocka, smultron, midsommarblomster, linnea, skogsstjärna, rödklöver, hästhov, blåbär, lingon och styvmorsviol. Av dessa blommor röstades liten
blåklocka fram som vinnare.

Omröstningen var väldigt populär – totalt kunde Svenska Botaniska Föreningen räkna ihop över 81 000 röster i de båda omgångarna. Detta engagemang visar på vår känsla för naturen och den vilda floran, samt en önskan om en blomma som en symbol för hela Sverige.

Liten blåklocka, med det vetenskapliga namnet Campanula rotundifolia, tillhör blåklockesläktet som har ett tiotal vildväxande arter i Sverige. En gemensam egenskap för arterna i släktet är den sambladiga klockformade kronan, som också gett blåklockorna namnet.
Liten blåklocka är viktig för den biologiska mångfalden – många olika insekter och spindlar besöker och lever på växten.

Det finns till exempel blomsovarbin (släkte Chelostoma) som kan ses vila i blommor av liten blåklocka. Blommorna är dock till för växtens förökning – där finns ståndarna och pistillerna som är
de hanliga respektive honliga könsorganen. Blommorna besöks av bin och humlor som samlar nektar och pollen. Den blå färgen underlättar för insekterna att få syn på blommorna. Det finns en humla som är specialiserad på att besöka blåklockor – blåklockshumla med det vetenskapliga namnet
Bombus soroeensis. Om humlan har pollen på sin päls när den besöker en blåklockeblomma kommer pollen att hamna på pistillens klibbiga märke och den blir pollinerad – en förutsättning för att blåklockan ska bilda frön och kunna föröka sig. Vår nationalblomma är flerårig och börjar blomma mitt i sommaren och blommar länge – ibland ända tills frosten tar den på hösten. Liten blåklocka trivs i öppna gräsmarker och finns i hela landet – på fjällängar i norr till ängar och vägkanter i söder – och den är därför en mycket värdig nationalblomma, en del av vår värdefulla biologiska mångfald.

Svenska Botaniska Föreningen, Johanne Maad, vice ordförande
Frimärken i häftet: Anneli Frisk. Typografi: Henrik Karlsson.
Frimärken i rullar: Anna Handell.
Motivblad: Anna Handell.
Utgivningsdag: 2022-04-28.

Mer information om omröstningen finns på: nationalblomma.se