Nationalbomman – Finalister: 9 & 10

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Finalist 9: Vaccinium vistis-idaea

Lingon är ett ris med vintergröna läderartade blad och röda bär och är en av Sveriges vanligaste växter. Lingon är vanlig i hela landet och växer oftast på torr och mager mark som hedar och hällmarker och framför allt ristallskogar. Den är vanlig i tallskog på sand som ej är för torr så att lavar dominerar.

Lingon är tåligare än blåbär mot skogsbruk och hyggen som ej blivit markberedda kan vara de bästa ställena att plocka lingon på. Den klarar även att växa på delvis fuktig mark. Den kan även växa på kalkrik mark och särskilt i fjällen är lingon vanligare än blåbär på de kalkrika fjällhedarna.

Artnamnet vitis-idaea betyder ‘vin från berget Ida’.

Läs mer om lingon på Virtuella floran


Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Finalist 10: Viola tricolor

Styvmorsviol finns i hela landet, men är vanlig bara i Syd- och Mellansverige. Den är vanlig i iskärgården runt hela Sveriges kust, där den är en karakteristisk färgklick under blomningen. Styvmorsviolen växer oftast på berg och torra backar, förekommer även tillfälligt i trädesåkrar och andra torrare störda miljöer.

Styvmorsviol är oftast ettårig och blommar från april till oktober, men har sin bästa blomning i maj-juni. Blommorna sitter på skaft från stjälkarna och har fyra mer eller mindre uppåtriktade och ett nedåtriktat kronblad. Blommorna är vanligen flerfärgade men det förekommer också enfärgade blommor i färger från vitt till violett.

Artnamnet tricolor kommer av latinets tres (tre) och color (färg, kulör), namnet betyder trefärgad och syftar på blomman.

Läs mer om styvmorsviol på Virtuella floran