Skip to main content

Årets växt 2009- Gräsull

Gräsull Eriophorum latifolium finns i vårt land från Skåne upp till norra Norrland. I södra Sverige har arten minskat kraftigt. Från Skåne uppges minskningen till minst 75 procent men är sannolikt mer än 90 procent, och den är en av de arter som minskat allra mest enligt ”Floran i Skåne”. Även från Västergötland har kommit rapporter om kraftiga minskningar.

Gräsull tillhör familjen halvgräs Cyperaceae. Den växer småtuvad och saknar utlöpare. Stråna når en höjd av 30–80 cm. Blomsamlingen består av 4–8 tättblommiga, hängande ax med borst. Efter blomningen växer borsten ut till en tät ull. Gräsull har sträva axskaft vilket skiljer den från den närstående ängsullen E. angustifolium som har släta axskaft.

Gräsull växer på fuktig–våt mark som är basrik men något näringsfattig. Arten är kalkgynnad. Många lokaler för gräsull hävdades tidigare genom slåtter, numera är de betesmark eller befinner sig i olika stadier av igenväxning. Även mer kalkfattiga men välhävdade slåttermarker kunde förr hysa arten. Där arten finns bildar den ofta iögonenfallande bestånd. Källkärr, rikkärr och kalkfuktängar är lämpliga miljöer.

Under 2009 vill vi ha hjälp av botanister att rapportera in uppgifter om lokaler för gräsull, speciellt från södra delen av Sverige. Du kan rapportera dina fynd på Artportalen (www.artportalen.se). Vill du hellre skicka in dina rapporter med vanlig post finns rapportblankett för detta på vår hemsida.

Text: Ulla-Britt Andersson
Foto: Muriel Bendel, Wikimedia, CC ASA 4.0