Skip to main content

Årets växt 2017 - Trolldruvor

Svart och röd trolldruva hittar du i skogar med lång kontinuitet. Modernt skogsbruk med kalhyggen uppskattas inte av arterna. Rapportera in dina fynd under 2017 så vi får en bättre bild av deras situation!

ULLA-BRITT ANDERSSON

Svart trolldruva Actaea spicata är en flerårig ört, 30–70 cm hög med en axlik blomställning i toppen. Bladen är stora, horisontellt ställda och 2–3 gånger flikiga. Blomningen sker i maj–juni. Foder- och kronblad är små, vitaktiga och faller tidigt av. Ståndarna är många och långt utskjutande. Bären mognar på sensommaren, de är blankt svarta och något avlånga. Hela växten och blommorna luktar obehagligt.

Svart trolldruva växer i hela landet men mer sparsamt längst i norr. Den saknas på Gotland. Växtplatserna är friska–fuktiga, mullrika, skuggiga, näringsrika och gärna något kalkpåverkade. Örtrika lövskogar, fuktiga
granskogar med steniga raviner och bäckar är favoritlokaler. Växten missgynnas när skogen kalhuggs eller marken dräneras.

Röd trolldruva Actaea erythrocarpa liknar mycket sin släkting men har något ljusare gröna blad. Uddsmåbladets mittflik är tydligt längre än dess sidoflikar; hos svart trolldruva är uddbladets mittflik knappt längre än sidoflikarna. Blommorna är luktlösa men liknar annars dem hos svart trolldruva. Bären är däremot klart röda och tydligt avlånga. Ofta blir hela blomaxeln rödaktig när bären mognar.

Den röda trolldruvan hittas endast i de nordligaste delarna av Sverige, från Lycksele lappmark och Västerbotten samt vidare norrut. Växtplatserna liknar dem hos svart trolldruva. Skuggiga skogar med rörligt grundvatten,
längs bäckraviner och i rasmarker är ställen där röd trolldruva kan växa. Arten är rödlistad i kategori NT (nära hotad).

Sällsynt kan hybrider mellan svart och röd trolldruva uppstå där föräldrarna möts. Ännu ovanligare är att hybriden också utvecklar bär
som då är intermediära till färgen.

I odling finns amerikansk trolldruva Actaea rubra som i mycket liknar röd trolldruva. Den odlade arten kan sällsynt förvildas. Plantorna har bär som är röda eller vita.

Trolldruvor växer långsamt och blommor först när plantorna är minst 4 år (röd trolldruva) eller 8 år (svart trolldruva). Växten kan sprida sig genom att jordstammen sakta tillväxer. Arterna pollineras genom olika insekter men är också självpollinerade. Fröna sprids med gnagare. Skogar med trolldruva har troligen en lång kontinuitet som skogklädd mark.

Liksom andra ranunkelväxter är trolldruvor giftiga. Inom folkmedicinen har de använts som smärtstillande. Man gjorde omslag med gröt som kunde knytas om en smärtande och giktbruten stortå. Ett gammalt namn är paddbär; paddor påstods trivas under det skuggiga bladverket hos den illaluktande växten.

Du är välkommen att under 2017 rapportera dina fynd av svart och röd trolldruva. Lägg in dina fynd direkt på Artportalen (www.artportalen.se). Fyll i biotop och ange om något hot föreligger mot lokalen (planerad avverkning, dikning, exploatering). Skogar som hyser trolldruvor har ofta andra skyddsvärda och ovanliga växter. Notera även dessa vid ditt besök och lägg in dem på Artportalen. Du kan även skicka en ifylld rapportblankett direkt hem till mig.