Skip to main content

Guldluppen 1999 tilldelas

Janne Andersson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Janne Andersson

Guldluppen 1999 tilldelas: Janne Andersson

Janne Andersson är en av Östergötlands mest aktiva fältbotanister och besitter stora kunskaper om Östergötlands flora. Janne Andersson medverkar i många olika projekt med botanisk inriktning. Somrarna ägnas åt kärlväxter och övrig tid åt mossor, lavar och svampar.I den landsomfattande floraväktarverksamheten är Janne Andersson den i särklass flitigaste rapportören från Östergötland.

I inventeringen av Östergötlands kärlväxtflora är Janne Andersson en av de mest aktiva botanisterna. Vid undersökningar av lavfloran har Janne Andersson ägnat sig också åt inventeringar och floravård av värdefulla områden genom att sköta ängsmarker, dokumentera floran och kartlägga floraförändringar.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.