Skip to main content

Guldluppen 2005 tilldelas

Håkan Lindström

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Håkan Lindström

I samband med Svenska Botaniska Föreningens årsmöte i Fränsta i Medelpad delades Guldluppen 2005 ut. Det handlar om den finaste utmärkelse en svensk botanist kan få. Styrelsens motivering lyder:
Håkan Lindström har under trettio års tid tillsammans med nyligen bortgångne konstnären Rolf Lidberg lagt en gedigen grund till den kommande Medelpadsfloran. Håkan är 54 år och distriktsläkare. Han har särskilt intresserat sig för svåra och kritiska släkten och artgrupper.Tidigt började Håkan även intressera sig för växter i det äldre odlingslandskapet. År 1979 skrev han en banbrytande uppsats i Svensk Botanisk Tidskrift om kärlväxter och ängssvampar i hackslåttmarker i Mellannorrland.

Han var även med och initierade god ängshävd ute i bygderna långt före NOLA och miljöstöd. Håkan har även intervjuat många äldre bönder om folkliga växtnamn, växters användning och om äldre markanvändning. En del av dessa uppgifter kommer att finnas med i landskapsfloran. Under senaste decenniet har Håkan gjort en djupdykning bland mykorrhizasvamparna, nyckel-arter i naturen som förser träd och andra högre växter med vatten och näring. Han har beskrivit flera för vetenskapen nya arter inom släktet Cortinarius(spindlingar), undersläktet Telamonia.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.