Skip to main content

Guldluppen 2017 tilldelas

Bo-Göran Johansson & Jörgen Petersson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Bo-Göran Johansson & Jörgen Petersson

Bo-Göran Johansson & Jörgen Petersson tilldelas Guldluppen 2017.

Dessa två inflyttade botanister, den ena från Halland och den andre från Östergötland, har tagit ön till sitt hjärta och gjort den till sin genom att lära känna dess natur in i minsta detalj. 
De har varit drivande krafter i det mångåriga arbetet att inventera och beskriva öns växtvärld, som resulterade i boken Gotlands flora som släpptes under 2016. Projektet engagerade stora delar av Gotlands botaniska förening, där Jörgen är ordförande och Bo Göran styrelseledamot. Bägge är skickliga och entusiastiska folkbildare som i decennier generöst delat med sig av sina outsinliga kunskaper.

Tillsammans har de lagt ner tusentals ideella arbetstimmar för att sprida kunskap om Gotlands växtvärld och värna omistliga biotoper. Deras outtröttliga kamp för att rädda den sköra naturen på norra Gotland har lett till att kalkbrytningen åtminstone tillfälligt stoppats, och en utredning pågår huruvida området ska ingå i Natura 2000. Den unika naturen kring Bästeträsk ska skyddas genom att få nationalparksstatus, något som Bo Göran och Jörgen har arbetat hårt i mer än ett decennium för att åstadkomma.

Foto: Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock;