Skip to main content

Guldluppen 2021 tilldelas

Hans Rydberg

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Hans Rydberg

News - Gulduppen Hans Rydberg

Hans Rydberg vid utdelningen av Guldluppen, Foto: Emil V Nilsson

GULDLUPPEN 2021 tilldelas en person för sitt stora engagemang för botaniken under fyra decennier. Han var en av initiativtagarna till inventeringen av Sörmlands flora och en av bokens huvudförfattare. På 1980-talet skrev han en av de första moderna introduktionsböckerna till växternas värld – Fältbotanik.

Senaste åren har han jobbat med en flora över Nyköpings kommun som publicerades 2019. Han har genomfört otaliga inventeringar och publicerat mängder med artiklar om naturvård, växter och svampar, och han har på alla tänkbara sätt jobbat med att föra ut botanikintresset till en bredare allmänhet.

Inte minst har han populariserat och tillgängliggjort maskrosornas mångfald för en bredare krets. Samtidigt har han dokumenterat och rapporterat sina mer än 600 000 fynd av växter och svampar i Artportalen, samtidigt som han varit en inspiratör och förebild som fått många andra att börja rapportera sina observationer.

Se utdelningen här

Foto: Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock;