Prenumerera

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik. Företag, myndigheter och andra organisationer kan prenumerera på någon eller båda av våra nedanstående tidskrifter.

Företag och andra organisationer kan prenumerera på SBF:s tidskrifter, men är ej medlemmar i föreningen.


Våra tidskrifter är:

Vilda Växter

Prenumerationspris 2023/2024:275 kr
Portotillägg (adress utanför Sverige)225 kr
ISSN (Tryckt)2001-6700
ISSN (Digital)2003-6914
Antal nummer/år4
Publiceringsplan 20237/3, 2/6, 18/9, 11/12

Svensk Botanisk Tidskrift

Prenumerationspris 2023/2024:340 kr
Portotillägg (adress utanför Sverige)150 kr
ISSN (Tryckt)0039-646X
ISSN (Digital)2003-6310
Antal nummer/år4
Publiceringsplan 202327/2, 2/5, 2/10,11/12

Alla priser är exkl moms. Moms 6%


Prenumerationsperioder:

Alla prenumerationer löper per kalenderår.
Beställer du din prenumeration efter kalenderårets start, skickas redan utgivna tidskrifter till dig i samband med att du gör din beställning.


Beställ din prenumeration:

Din prenumeration beställer du enklast genom att kontakta: order@svenskbotanik.se.
Vi behöver få information om:

 • Vilken/vilka tidskrifter du önskar prenumerera på,
 • Organisationsnummer
 • Leveransadress
 • Tidskriftsformat: (post, digital eller post och digital)
 • Fakturaadress (om annan än leveransadress)
 • Kontaktperson/Referens.

Digital prenumeration

Det är möjligt att prenumerera på föreningens tidskrifter digitalt. Observera att tidskriften hämtas genom personligt inloggning i föreningens medlemsregister.

Reklamationer

Reklamation av saknat eller skadat nummer ska göras inom skälig tid, dock senast 3 månader efter tidskriftens publiceringsdatum.

Vid reklamationer som inkommer senare än 3 månader, kan ersättningsexemplar skickas om restupplaga finns vid reklamationstillfället. För ersättningsexemplar som skickas ut efter reklamationstiden, debiteras tidskriftens styckepris och portokostnad för utskicket.


Subscriptions

Welcome to the Swedish Botanical Society

The Swedish Botanical Society is a non-profit, nationwide society for all that are interested in Botany. Businesses, govermental agencys and other organizations can subscribe to one or both of our journals.


Our Journals

Vilda Växter

Prenumerationspris 2023/2023:275 SEK
Portotillägg (adress utanför Sverige)225 SEK
Single issue 75 SEK
ISSN (Tryckt)2001-6700
ISSN (Digital)2003-6914
No of Issues/Year4
Publication plan 20237/3, 2/6, 18/9, 11/12

Svensk Botanisk Tidskrift

Subscription price 2023/2024:340 SEK
Freight (address outside Sweden)150 SEK
Single issue100 SEK
ISSN (Print)0039-646X
ISSN (Digital)2003-6310
No of Issues/Year4
Publication plan 202327/2, 2/5, 2/10,11/12

All prices are excluding VAT.


Subscription period:

All subscriptions run with the calendar year.
If you order your subscription when the year has started, we will send you the already published issues.
We do not refund, on cancellation during a subscription year.

For subscriptions outside of Sweden there will be an additional charge for freight and handling. The additional charge is specified above.

Digital subscription

A digital subscription is possible. The issues are accessed through a personal account in the associations member register.

Payment

Payment is possible through Bank transfer or Paypal. Please state your preferred method of payment when ordering.


Order your Subscription:

You can place your order by contacting: order@svenskbotanik.se.
We need the following information:

 • Which journal/journals you wish to subscribe to.
 • Delivery option (print, digital or both)
 • Delivery address
 • Invoice address (if other than delivery address)
 • VAT-number
 • Contact/Reference
 • Preferred method of Payment

Claims

Claims need to be made within 3 months of the issue’s publishing date.
Claims made after 3 months will be charged the issues retail price and shipping cost if replaced.

Claims are to be made to our e-mail address: order@svenskbotanik.se


Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sweden

If you have any questions – please contact us at: order@svenskbotanik.se