Prenumerera/Subscriptions

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen
For information in english please click here
Tidskriftsagent/Subscription agent? – click here

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik.

Företag, myndigheter och andra organisationer kan prenumerera på någon eller båda av våra nedanstående tidskrifter.

Om du arbetar på en myndighet eller en annan större organisation kan det vara så att ni beställer era prenumerationer via en tidskriftsagent.
Kontrollera om din organisation beställer via agent innan du beställer en prenumeration av oss.

Våra tidskrifter är:
Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) – utkommer med 6 nummer/år
Vilda Växter (VV) – utkommer med 4 nummer/år

Prenumerationsperioder:
Alla prenumerationer löper per kalenderår.
Beställer du din prenumeration efter kalenderårets start, skickas redan utgivna tidskrifter till dig i samband med att du gör din beställning.

Prenumerationsavgifter

Prenumerationer Prenumerations priser 2020
Vilda Växter 275 kr
Svensk Botanisk Tidskrift340 kr
Vilda Växter +
Svensk Botanisk Tidskrift
390 kr

För medlemmar utanför Sverige tillkommer kostnad för porto och hantering enligt nedan:

TidskriftPortotillägg 2020
Vilda Växter (4 nr)150 kr
Svensk Botanisk Tidskrift (5 nr)200 kr
Vilda Växter + Svensk Botanisk Tidskrift (9 nr)350 kr

*Företag och andra organisationer kan prenumerera på SBF:s tidskrifter, men är ej medlemmar i föreningen.


Beställ din prenumeration:

Din prenumeration beställer du enklast genom att kontakta: order@svenskbotanik.se.
Vi behöver få information om:
Vilken/vilka tidskrifter du önskar prenumerera på,
Organisationsnummer
Leveransadress
Fakturaadress (om annan än leveransadress)
Kontaktperson/Referens.


Subscriptions

Welcome to the Swedish Botanical Society

The Swedish Botanical Society is a non-profit, nationwide society for all that are intressted in Botany.

Businesses, govermental agencys and other organizations can subscribe to one or both of our journals.

If you are working at a govermental agency or a large organization you might have to order your subscription through a Subscriptions Agent. Please check within your organization before you place an order directly with us.

Our journals are:
Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) – 6 issues/year
Vilda Växter (VV) – 4 issues/year

Subscription period:
All subscriptions runs with the calendar year.
If you order your subscription after the year has started, we will send you the already published issues.

Subscription prices

Subscriptions Prices 2020
Vilda Växter 275 SEK
Svensk Botanisk Tidskrift340 SEK
Vilda Växter +
Svensk Botanisk Tidskrift
390 SEK

For subscriptions outside of Sweden there will be an additional charge for freight and handling. The additional charge is specified below.

JournalAdditional charge 2020
Vilda Växter (4 nr)150 SEK
Svensk Botanisk Tidskrift (5 nr)200 SEK
Vilda Växter + Svensk Botanisk Tidskrift (9 nr)350 SEK

Order your Subscription:

You can place your order by contacting: order@svenskbotanik.se.
We need the following information:
Which journal/journals you whish to subscribe to.
Delivery address
Invoice address (if other than delivery address)
Contact/Reference
Payment through Paypal is possible on request.


Tidskriftsagenter/Subscription Agents

Subscription details for Svenska Botaniska Föreningen’s/ Swedish Botanical Society’s journals.

Title: Vilda Växter
ISSN: 2001-6700
Number of issues/year: 4 issues
Digital issue: Not available

Title: Svensk Botanisk Tidskrift
ISSN: 0039-646X
Number of issues/year: 6 issues. (Note! No 3/4 is s double issue)
Digital issue: Not available

Please observe that we offer three kinds of subscriptions – as specified in Subscription prices above.

We do normally not offer any Agent’s discount, due to that the subscriptions are sold at cost.

If you have any questions regarding Agent’s discount please contact us at order@svenskbotanik.se before you place your orders.


Order details:
Orders are sent to:order@swedishbotany.com
Our contact:Maria van der Wie
Phone:+46 18-471 28 91
Payment details:Invoice 30 days
Website:www.svenskbotanik.se/subscriptions

Please state our 5-digit reference number, when making renewals of subscriptions, change of address, or
transferring a subscription from another agent.

Please note that you have to cancel a subscription if your customer changes agent – otherwise we can not activate the customer for the new agent.

Claims need to be made within 6 months of the issue’s publishing date.
Claims made after 6 months will be charged the issues retail price and shipping cost if replaced.

Retail price single issue: 75 SEK
Claims are preferably made to our e-mail address: order@svenskbotanik.se

It is also possible to send it by regular post, to our address below.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sweden

If you have any questions – please contact us at: order@svenskbotanik.se