Atlas Flora Danica

Författare: Per Hartvig
Förlag: Dansk Botanisk Forening 
Utgivningsår: 2015
ISBN: 97-88-7021529-9-9
Språk: Danska

Dansk Botanisk forening har inventerat Danmarks flora under 23 år och presenterar detta jättearbete i Atlas Flora Danica. Man delade upp Danmark i 5 x 5 kilometersrutor, gick igång och inventerade alla 1300 rutor.

Boxen innehåller tre böcker. Band 1 handlar om klimat, geografi trender med mera. I band 2 och 3 presenteras cirka 3000 arter med 2125 utbredningskartor. Alla funna arter och underarter presenteras kort när och hur dem kommit till Danmark. Vidare vilken miljö/biotop den föredrar växa i och om arten minskat eller ökat i sin utbredningen.

Kan köpas i bokhandeln eller på:

Adlibris

 

 

 

Naturbokhandeln

Beskrivning

Författare: Per Hartvig
Förlag: Dansk Botanisk Forening
Utgivningsår: 2015
ISBN: 97-88-7021529-9-9
Språk: Danska

Dansk Botanisk forening har inventerat Danmarks flora under 23 år och presenterar detta jättearbete i Atlas Flora Danica. Man delade upp Danmark i 5 x 5 kilometersrutor, gick igång och inventerade alla 1300 rutor.

Boxen innehåller tre böcker. Band 1 handlar om klimat, geografi trender med mera. I band 2 och 3 presenteras cirka 3000 arter med 2125 utbredningskartor. Alla funna arter och underarter presenteras kort när och hur dem kommit till Danmark. Vidare vilken miljö/biotop den föredrar växa i och om arten minskat eller ökat i sin utbredningen.

Du kanske också gillar …