Resevillkor Botanikdagarna 2022

Resevillkor

Botanikdagarna är en föreningsresa som arrangeras av medlemmar för medlemmar. För att anmäla ditt intresse och kunna följa med på Botanikdagarna måste du vara medlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Anmälan och platsbesked

 • Intresseanmälan är öppen 14:e mars till 3:e april.
 • Besked om plats lämnas så snart vi kan men kan dröja till efter sista anmälningsdag.
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en person som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Botanikdagarnas start, innehåll och slut

 • Botanikdagarna börjar onsdagen 29/6 på Allégården Kastlösa, Öland.
 • Programmet avslutas på lördagskvällen 2/7 på samma plats.
 • I priset ingår exkursioner, föreläsningar och i förekommande fall även boende och måltider från onsdag kväll 29/6 till och med söndag morgon 3/7. Exkursionerna utgår från och avslutas på Allégården Kastlösa, Öland.
 • Observera att du själv ansvarar för och bekostar resor till och från Botanikdagarna.

Betalning

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas.
  Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Avi för slutbetalning av deltagaravgiften skickas ut under våren 2022 och ska vara SBF tillhanda senast 22/5 (Deltagaravgift minus anmälningsavgiften).

Avbokning

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning av plats.
 • Kvarvarande del av deltagaravgiften återbetalas endast i sin helhet om den avbokade platsen kan övertas av någon på reservplats.
 • I de fall att platsen ej övertas av annan resenär, kan endast de delar av deltagaravgiften som SBF kan avboka utan kostnad för SBF, återbetalas.

SBF rekommenderar alla som följer med på Botanikdagarna att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats