Specialkost

GDPR – Behandling av personuppgifter i samband med kurser och evenemang

Svenska Botaniska Föreningen arrangerar kurser och evenemang. I samband med att du anmäler dig till eller deltar vid något av SBF:s evenemang behöver vi viss information från dig för att kunna utföra och administrera arrangemanget. I samband med registreringen kan du bl.a. behöva ange följande uppgifter:

•    Namn
•    Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
•    Uppgifter om medlemskap
•    Uppgift om allergi eller annan specialkost
•    Betalningsuppgifter

Behandlingen sker för att kunna fullgöra avtalet med dig när du anmäler dig själv till arrangemang och eventuella enkäter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att följa upp nöjdheten.
Uppgifter om matpreferenser behandlar vi endast om vi fått ditt samtycke. Dessa uppgifter delas med det företag/den anläggning som ansvarar för måltiderna på evenemanget/kursen.

För fullständig information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://svenskbotanik.se/personuppgifter/