Årets växt

Årets växt 2016: Smörbollar

Trollius europaeus

Smörbollar-35

Smörboll
Foto: Thomas Gunnarsson

Smörbollar är en flerårig ört som blir 70 cm hög. Stjälken är kal, ogrenad och har nertill vissna bladrester. De nedre bladen är långskaftade och fem-flikiga. Blomman är gul, klotrund och mäter 2,5‒3 cm. De många foderbladen (10‒15) är gula, kupade och omsluter de mindre kronbladen som också är 10‒15 till antalet. Inuti blommorna finner man ofta en liten fluga av släktet Chiastocheta som pollinerar växten och vars larver lever av fröna. Blomningen sker maj till juli och var något som uppmärksammades i det gamla bondesamhället. I Norrland kallades växten laxblomster eftersom den visade sina blommor när laxen gick till och det viktiga fisket kunde börja. Andra välkända namn är daldockor och bullerblomster.

Smörbollar växer i större delen av Sverige men med tyngdpunkt i den norra halvan. Växtplatserna är fuktiga, gärna översilade och näringsrika. Ofta är lokalerna hävdade genom slåtter eller måttligt bete men smörbollar klarar även några års ohävd. Betesdjuren låter plantorna stå kvar då de smakar mycket skarpt. Högörtängar, glesa lövskogar, fjällbjörkskogar, i kanten av skogskärr, längs vägkanter och bäckar är exempel på ställen där arten kan växa. I åtminstone delar av södra av Sverige verkar smörbollar har minskat i utbredning. Växten odlas ibland och kan då sprida sig ut i mer naturlig vegetation.

Under 2016 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av smörbollar. Du kan rapportera direkt på Artportalen. Försök att uppskatta antal plantor av smörbollar. Under rubriken ”Biotop” kan du endera använda dig av de fasta alternativ som finns eller skriva i fri text ex. högörtäng, fjällbjörkskog osv. Anteckna gärna eventuella följeväxter.

Vill du hellre skicka in dina rapporter via vanlig post finns rapportblankett för detta nedan. Rapportblankett smörbollar.doc kan du skriva ut, fylla i för hand och skicka in till undertecknad.
Lycka till med inventeringen!

 

Smörbollar-7

Smörbollar
Foto: Thomas Gunnarsson

Skicka in dina rapporter senast 15 oktober till:
Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden
Tel: 0485-332 24
Mobil: 0705-36 78 36
E-post: ullabritt.oland@gmail.com

Rapportblankett Smörbollar

Nedan ser du en förteckning över de arter som hittills varit ”Årets växt”. Har du förslag på lämpliga kandidater för kommande år? Hör av dig till mig.
Arten bör vara möjlig att identifiera för en växtintresserad allmänhet. Dessutom ska den helst finnas i en stor del av Sverige.


Tidigare Årets växt

2016   Smörbollar- Trollius europaeus
2014   Slåtterblomma - Parnassia palustris
2013   Blåklint - Centaurea cyanus
2012   Kattfot - Antennaria dioica
2011   Knärot - Godyeara repens
2010   Backsippa - Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris
2009   Gräsull - Eriophorum latifolium
2008   Ängsskära - Serratula tinctoria
2007   Linnea - Linnaea borealis
2006   Majviva - Primula farinosa, Strandviva - P. nutans, Fjällviva - P. scandinavica
2005   Skogsfru - Epipogium aphyllum
2004   Skogsklocka - Campanula cervicaria
2003   Fältgentiana - Gentianella campestris ssp. campestris
2002   Mosippa - Pulsatilla vernalis
X
- Enter Your Location -
- or -