Årets växt

Årets växt 2017: svart trolldruva & röd trolldruva

Actaea spicata & Actaea erythrocarpa

Blommande svart trolldruv
Foto: Thomas Gunnarsson

Svart trolldruva och röd trolldruva är fleråriga örter som ingår i familjen Ranunkelväxter. Liksom många ranunkelväxter är trolldruvor giftiga.

Svart trolldruva blir 30‒70 cm hög och har en kort blomklase i plantans topp. Bladen är stora och 2‒3 gånger flikiga. Blomningen sker i maj‒juni. Blommorna har långa ståndare som skjuter ut. Kronbladen är små, vita och faller snart av. Bären är svarta, blanka, något avlånga och de mognar på sensommaren. Hela växten och blommorna luktar obehagligt.

Svart trolldruva växer i hela landet men mer sparsamt längst i norr. Den saknas på Gotland. Växtplatserna är friska‒fuktiga, skuggiga, gärna något kalkpåverkade och steniga. Örtrika lövskogar, rikare granskogar med steniga raviner och bäckar är favoritmiljöer. Växten missgynnas när skogen kalhugges eller marken dräneras.

Röd trolldruva blir 20‒50 cm hög med blad som 4‒5 gånger flikiga. Bladen är något ljusare gröna än hos släktingen. Blomningen sker i juni. Blommorna liknar de hos svart trolldruva men är luktlösa. Bären är klarröda och tydligt avlånga. Ofta blir hela blomaxeln rödaktig när bären mognar ut.

Röd trolldruva växer mer ovanligt i de nordligaste delarna av Sverige, Lycksele lappmark och Västerbotten samt vidare norrut till Torne lappmark och Norrbotten. Växtplatserna liknar de hos svart trolldruva och är friska‒fuktiga, näringsrika och gärna något kalkpåverkade. Skuggiga skogar med rörligt grundvatten, längs bäckraviner och i rasmarker är ställen där röd trolldruva kan växa. Arten är rödlistad i kategori NT (nära hotad). Sällsynt kan svart och röd trolldruva bilda hybrider.

Blommande svart trolldruva
Foto: Thomas Gunnarsson

Under 2017 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av våra båda arter trolldruva. Du kan rapportera direkt på Artportalen www.artportalen.se Försök att uppskatta antal plantor. Under rubriken ”Biotop” kan du endera använda dig av de fasta alternativ som finns eller skriva i fri text ex. frisk lövskog, rikare granskog, rasbrant mm. Skogar som hyser trolldruvor har ofta andra ovanliga och skyddsvärda växter. Rapportera gärna också dem.

Vill du hellre skicka in dina rapporter via vanlig post finns rapportblankett för detta nedan: rapportblankett-trolldruva kan du skriva ut, fylla i för hand och skicka in till undertecknad.
Lycka till med inventeringen!

Skicka in dina rapporter senast 15 oktober till:
Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden
Tel: 0485-332 24
Mobil: 070-536 78 36
E-post: ullabritt.oland@gmail.com

rapportblankett-trolldruva

Nedan ser du en förteckning över de arter som hittills varit ”Årets växt”. Har du förslag på lämpliga kandidater för kommande år? Hör av dig till mig.
Arten bör vara möjlig att identifiera för en växtintresserad allmänhet. Speciellt lämpligt är växter som man misstänker minskar i Sverige och/eller där biotoperna är i farozonen. Det är också en fördel om växten finns i en stor del av Sverige.


Tidigare Årets växt

2017 Svart trolldruva  Actaea spicata, Röd trolldruva – Actaea erythrocarpa
2016 Smörbollar- Trollius europaeus
2014 Slåtterblomma – Parnassia palustris
2013 Blåklint – Centaurea cyanus
2012 Kattfot – Antennaria dioica
2011 Knärot – Godyeara repens
2010 Backsippa – Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris
2009 Gräsull – Eriophorum latifolium
2008 Ängsskära – Serratula tinctoria
2007 Linnea – Linnaea borealis
2006 Majviva – Primula farinosa, Strandviva – P. nutans, Fjällviva – P. scandinavica
2005 Skogsfru – Epipogium aphyllum
2004 Skogsklocka – Campanula cervicaria
2003 Fältgentiana – Gentianella campestris ssp. campestris
2002 Mosippa – Pulsatilla vernalis

X
- Enter Your Location -
- or -