SBT volym 112 (2018)

Häfte 1
1 Innehåll
2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson]
3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world
22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake Möckeln, southern Sweden
32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet On São Tomé, begonias and island gigantism
41 Erik Ljungstrand: Två underarter av hängstarr även i Norden Both Carex pendula ssp. pendula and ssp. agastachys occur in Denmark and southern Sweden
48 Ebbe Zachrisson: Sankt Pers nycklar – en ny och en nygammal nordgräns i Sverige Orchis mascula at its northernmost Swedish localities
50 Lars Olof Björn: Sinnesorganet i växtrotens spets The plant root has many faculties
57 Åke Andrén-Sandberg: Vitskråp – Skånes eget skråp
59 Erik Ljungstrand: Ett nytt danskt mästerverk om vattenväxter [Schou, J. C., Moeslund, B., Båstrup-Spohr, L. & Sand-Larsen, K.: Danmarks vandplanter]
63 Föreningsnytt: Årets växt 2018: En trio gullpudror [Ulla-Britt Andersson]; Välkomna till Botanikdagarna i Västmanland!
Våra regionala föreningar: Föreningen Östergötlands Flora
Framsidesbild: Gullpudra Chrysosplenium alternifolium
Baksidesbild: Skogsfru Epipogium aphyllum

Häfte 2
65 Innehåll
67 Reflexion: Vintertankar i väntan på våren [Eva Waldemarson]
68 Magnus Lidén & Jesper Kårehed: Linné och det naturliga systemet Linnaeus and the natural system
81 Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Michael Gundale, David A. Wardle & Ulla Rasmussen: Mossornas hemliga liv tillsammans med cyanobakterier Secret lives of mosses and cyanobacteria
90 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 2. Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia och Teesdalia Flora Nordica: Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia and Teesdalia
111 Lars Olof Björn: Brännässlor – inte bara ogräs Stinging nettles – useful and interesting weeds
116 Jan Thomas Johansson & Mariette Manktelow: Linné-nätet – ett nytt nationellt projekt för att bevara historiska växtlokaler The Linnaeus network
130 Ingemar Jonasson: Möten med göteborgsväxter. Sommaren 2016 – sommaren 2017
133 Thomas Karlsson, Torbjörn Tyler & Magdalena Agestam: Den botaniska skattkammaren – en digital svensk flora blir till The botanical treasury – a new web resource
136 Till minne: Nils Lundqvist (1930–2017) [Bengt Jonsell & Roland Moberg]
138 Föreningsnytt: Årets mossa 2018: Vattenstjärna – ut och leta! [Tomas Hallingbäck]
139 Arter i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]; Guldluppen 2018
140 Ungdomsläger i botanik på Kinnekulle 8–10 juni; Stipendier till Botanikdagarna; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsland 9–14 juli; Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 16 –22 juli
Våra regionala föreningar: Botaniska Sällskapet i Jönköping
Framsidesbild: Myrbräcka Saxifraga hirculus
Baksidesbild: Svavelsippa Anemone nemorosa x ranunculoides