Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata

Foto: Ingemar Gustafsson

Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Huvudunderarten förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt för kalkfuktängar. Ängsnycklar är en mycket variabel art och variationen i utseende har lett till att ett par underararter, som ibland betraktas som arter. Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor. 

Ängsnycklar är en ofta storväxt och kraftigt byggd orkidé som kan bli över en halv meter hög. Stjälken är rikt bladig och något kantig. Bladen är ljusgröna, lansettlika och vanligen helt utan fläckar. Ängsnycklar blommar i juni-juli och blommorna kan variera i färg och från ljust rosa, karminröda eller gulvita. Den växer på fuktig kalkrik mark 

Artnamnet incarnata kommer av latinets carne (kött), vilket syftar på den vanligaste blomfärgen. 

Läs mer på Virtuella floran