Blåbär

Vaccinium myrtillus

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Blåbär av Sveriges vanliga växter och har även fått ge namn åt Sveriges kanske vanligaste naturtyp blåbärsgranskogen. Den undviker de torraste och fuktigaste miljöerna, men i övrigt så förekommer blåbär i de flesta naturtyper.

Blåbär förekommer i så gott som hela landet och är även en karaktärsart för rishedarna på fjället. I skogslandskapet minskar den till följd av det moderna skogsbruket som missgynnar blåbär.

Blåbär blommar i maj-juni, de hängande blommorna sitter ofta ensamma på skaft från bladvecken. Kronan är nästan klotrund och blekt grön med rödaktig ton. De blåa bären mognar under juli och början av augusti.

Artnamnet myrtillus betyder liten myrten

Läs mer om blåbär på Virtuella floran