Ekorrbär

Maianthemum bifolium

Foto: Niklas Aronsson

Ekorrbär är vanlig i hela landet utom de mest nordliga delarna. Den växer på skuggiga marker i skogar och lundar. Den skira blomklasen tillsammans med sina två hjärtlika blad gör att den knappast kan förväxlas med andra blommor.

Artnamnet bifolium kommer av latinets bi-(två) och folium(blad) och syftar till att stjälken har två blad 

Läs mer på Virtuella floran