Hjortron

Rubus chamaemorus

Foto: Per Lissel

Hjortron börjar blomma i maj i södra Sverige, i norr i juni-juli med stora vita blommor som oftast sitter ensamma. Blommorna är enkönade och arten är tvåbyggare, det vill säga att han- och honblommor sitter på olika exemplar. Hjortron är vanlig på mossar och myrar från fjällen och ända ner i Småland, den förekommer också längre söderut men är där mindre vanlig. 

Artnamnet chamaemorus kommer av grekiskans khamai (på marken, låg) och moron (mullbär). Namnet syftar troligen på bladens och fruktens ytliga likhet med mullbär. 

Läs mer på Virtuella floran