Lingon

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Vaccinium vistis-idaea

Lingon är ett ris med vintergröna läderartade blad och röda bär och är en av Sveriges vanligaste växter. Lingon är vanlig i hela landet och växer oftast på torr och mager mark som hedar och hällmarker och framför allt ristallskogar. Den är vanlig i tallskog på sand som ej är för torr så att lavar dominerar.

Lingon är tåligare än blåbär mot skogsbruk och hyggen som ej blivit markberedda kan vara de bästa ställena att plocka lingon på. Den klarar även att växa på delvis fuktig mark. Den kan även växa på kalkrik mark och särskilt i fjällen är lingon vanligare än blåbär på de kalkrika fjällhedarna.

Artnamnet vitis-idaea betyder ‘vin från berget Ida’.

Läs mer om lingon på Virtuella floran