Nattviol

Platanthera bifolia

Foto: Ingemar Gustafsson

Nattviol är en upp till tre decimeter hög orkidé med vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviol blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax, blommorna doftar starkare på kvällen och lockar då till sig svärmare som pollinerar dem. Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker. 

Artnamnet bifolia kommer av latinets bi– (två) och folium (blad), namnet betyder tvåbladig och syftar på de två basalbladen. 

Läs mer på Virtuella floran