Skip to main content

SBF-förlaget

Närkes flora

SBF-förlaget

Närkes flora

Författare:  Lars Löfgren
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-980526-1-9

Närkes flora är en krönika och ett uppslagsverk som ger en detaljerad bild av landskapets kärlväxter under 10 000 år
Utforskningen av landskapets flora har bedrivits i fält och samlats ur arkiv, herbarier och litteratur under 24 år och bygger på ett omfattande material sedan 1700-talet.

Svenska Botaniska Föreningen/Örebro Läns Botaniska Sällskap

 

 

 

 

SBF-förlagets böcker