Skip to main content

SBF-förlaget

Ölands flora

SBF-förlaget

Ölands flora

Författare/Redaktion:Ulla-Britt Andersson, Anders Waldenström, Thomas Gunnarsson
Utgivningsår: 2024
ISBN: 978-919-792-204-3

I Ölands flora redovisas resultatet av den inventering av öns kärlväxtflora som pågick mellan år 2000 och 2020.

Band 1 innehåller 15 kapitel om vitt skilda områden, från Ölands geologi till öländska växter i poesin. Där efter följer växtförteckningen med en komplett sammanställning av nästan 2 300 arter som noterats på Öland, i går eller i dag. Dessutom tillkommer ett antal underarter, varieteter och hybrider, med dessa sammanräknade är summan drygt 3 000.
Band 1 innehåller familjerna lummerväxter (Lycopodiaceae) till och med gräs (Poaceae).

I band 2 fortsätter växtförteckningen med familjerna näckrosväxter (Nymphaeaceae) till och med flockblommiga växter (Apiaceae). Du får veta när växten först noterades på Öland, dess frekvens, eventuella hot och ekologi. De flesta växter har aktuella utbredningskartor, ibland finns även kartor från tidigare floror som jämförelse. Många foton, både växtporträtt och miljöbilder lyfter fram Ölands unika natur och flora.

SBF-förlagets böcker