Skip to main content

Utgivna böcker på

SBF-förlaget

Utgivna böcker

Titel Publicerad Mer information Köp boken här
Ölands flora 2024 Läs mer

Naturbutiken

Södra Vätterbygdens flora 2021 Läs mer

Naturbutiken

Nyköpings flora 2019 Läs mer

Naturbutiken

Hälsinglands flora 2019 Läs mer

Naturbutiken

Gotlands flora 2016 Läs mer

Slutsåld
Gästriklands flora 2016 Läs mer

Naturbutiken

Upptäck blommornas värld 2016 Läs mer

Bokus

Sandmaskrosor i Sverige och Danmark 2015 Läs mer

Bokus

En guide till Ölands växtvärld 2014 Läs mer

Naturbutiken

Närkes flora 2013 Läs mer

Bokus

Lär känna våra sällsynta fjällväxter 2013 Läs mer

Naturbutiken

Botanisten Rolf Lidberg 2013 Läs mer

Slutsåld
Norrbottens flora 2010, 2012 Läs mer

Slutsåld
Upplands flora 2010 Läs mer

Slutsåld
Medelpads flora 2010 Läs mer

Slutsåld
Floran i Karlskoga kommun 2008 Läs mer

Bokus
Smålands flora 2007 Läs mer Slutsåld
Blekinges flora 2006 Läs mer Slutsåld
Floran i Habo kommun 2004 Läs mer Bokus
Lichen-forming and lichenicolous
fungi of Fennoscandia
2004 Läs mer Slutsåld
Västergötlands flora 2003 Läs mer Slutsåld
Nordic Lichen Flora vol 1 2002 Läs mer Slutsåld
Nordic Lichen Flora vol 2 1999 Läs mer Slutsåld
Hallands flora 1997 Läs mer Slutsåld
Floran i Oskarshamn kommun 1997 Läs mer Slutsåld
Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige 1997 Läs mer Slutsåld
Härjedalens kärlväxtflora 1994 Läs mer Slutsåld
Floravård i jordbrukslandskapet: skyddsvärda växter 1993 Läs mer Slutsåld
The lichens and lichenicolous fungi
of Sweden and Norway
1993 Läs mer Slutsåld
The non-lichenized pyrenomycetes
of Sweden
1992 Läs mer Slutsåld
Östergötlands flora, 2.a uppl 1992 Läs mer Slutsåld
Hotade växter i Sverige 1990 1991 Läs mer Slutsåld
Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige 1991 Läs mer Slutsåld
Ångermanlands flora 1990 Läs mer Slutsåld
Halle- och Hunnebergs flora 1989 Läs mer Slutsåld
Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra Råda 1989 Läs mer Slutsåld