Skip to main content

SBF-förlaget

Nordic lichen flora

Volym 2

SBF-förlaget

Nordic lichen flora

Volym 2

Författare: Teuvo Ahti
Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-972863-5-4

The second volume of Nordic Lichen flora comprises the group Physciaceae. This group also contains many environmentally important indicator species.

Nordic Lichen Flora vol 2 beskriver lavfamiljen Physciaceae som innefattar en mängd olika släkten av skorp-, blad- och busklavar. Flera av arterna är välkända och trivs på fågelgrödslade klippor vid havet, eller på dammiga alléträd i odlingslandskapet, men inrymmer också vackra arter från vår fjällkedja, samt en hel del andra rariteter eller mindre kända arter. Boken innehåller bestämningsnycklar, utbredningskartor och färgbilder till samtliga arter.

SBF-förlagets böcker