Skip to main content

SBF-förlaget

Nyköpings flora

SBF-förlaget

Nyköpings flora

Författare: Hans Rydberg
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-977055-9-2

Nyköpings flora beskriver en tätort ur ett botaniskt perspektiv. För dig som gillar blommor och annat grönt är denna bok en resa i ett botaniskt eldorado. Nyköping med omnejd bjuder på upplevelser utöver det vanliga. Här kan du vandra på urtida ängar, i artrika betesmarker och i skogar från förr. Här finns lövrika lundar där marken om våren smyckas av hundratals blommande örter och kärrmarker där orkidéer i massor får dig att häpna. I området som bara mäter en dryg kvadratmil finns över 1 500 olika växter, vilket gör det till ett av de artrikaste och mest intressanta på det svenska fastlandet. Samtliga arter presenteras utförligt och för mer än 300 växter visas utbredningen på karta.

Denna bok bör kunna bli en inspiration för alla naturintresserade och inbjuda till härliga upplevelser i naturen i och omkring Nyköping. I boken presenteras 25 besöksmål med tonvikt på vilka väster som du kan finna på just dessa platser.

I bokens inledande del presenteras Nyköpings natur, både hur den har uppstått och utvecklats, hur dess flora utforskats från 1800-talet och fram till nu, samt vilka naturtyper du kan finna runt staden.
En viktig del i boken är att visa på hur floran har förändrats, från det bondelandskap som övergivits och till stora delar vuxit igen till den utveckling som nu sker i urbaniseringens och klimatförändringens spår. Åtskilliga växter vi tidigare kunnat se i parker och trädgårdar har nu rymt ut i stadens skogsbackar och mer orörda natur.

Boken är ett starkt tidsdokument över en flora i stark förändring. Den visar vad som finns kvar att bevara, men också vilka hot och möjligheter som finns för framtiden. Boken är rikt illustrerad med foton av växter och miljöer från området.

SBF-förlagets böcker