Skip to main content

SBF-förlaget

Upplands flora

SBF-förlaget

Upplands flora

Författare: Red: Lena Jonsell
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-3-0

Upplands flora presenterar förekomst och utbredning av alla vilda kärlväxter som påträffas i landskapet, totalt 2 800 arter. Den summerar resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 15 års tid. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta växtlokaler.

Svenska Botaniska Föreningen/Botansiska Sällskapet i Stockholm
Upplands Botaniska Förening

 

 

 

 

SBF-förlagets böcker