Skip to main content

SBF-förlaget

En guide till Ölands växtvärld

SBF-förlaget

En guide till Ölands växtvärld

Författare: Red: Thomas Gunnarsson
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-980526-3-3

Denna bok kan inspirera dig till många härliga upplevelser i den öländska naturen. Inledande kapitel ger en god överblick över Ölands skiftande växtmiljöer.I boken presenteras 67 besöksmål med tonvikt på vilka växter, inklusive en del svampar och lavar, som du kan finna på just denna plats. Drygt 800 växter, både vanliga och mer ovanliga, omnämns i texten. Detaljerade kartor för alla besöksmål ger bra vägledning. Dessutom ges förslag till vandringar med inlagda GPS-punkter för speciellt intressanta arter. I faktarutor ges värdefull information om Ölands natur och kultur. Vid varje besöksmål lyfts ett urval särskilt intressanta arter fram. Boken är rikt illustrerad med foton av miljöer och öländska växter.

SBF-förlagets böcker