Skip to main content

SBF-förlaget

Nordic lichen flora

Volym 1

SBF-förlaget

Nordic lichen flora

Volym 1

Författare: Teuvo Ahti
Förlag: SBF-förlaget/Evolutionsmuseet
Utgivningsår: 1999
ISBN: 91-972863-3-8 (9789197286336)

The lichen flora of the Nordic countries has been regarded as one of the best known in the world, containing about 2000 species. This project will treat the whole lichen flora of the region. The first volume comprises the ecologically important group of Calicoid lichens and fungi. This group contains many environmentally important indicator species, which now hopefully will be easier to recognize.

Allmän introduktion till Nordic Lichen Flora samt presentation av samtliga i Norden förekommande arter av knappnålslavar.
Denna, den första delen av den Nordiska lavfloran, presenterar en allmän beskrivning av projektet Nordic Lichen Flora, samt en del allmänna beskrivningar ekologi, kemi, namnsättning, m m. Huvuddelen av boken handlar  om den mycket intressanta lavordningen Caliciales – knappnålslavarna, med bestämningsnycklar, utbredningskartor och fotografier. Ett hundratal arter behandlas av Leif Tibell.

SBF-förlagets böcker