Skip to main content

SBF-förlaget

Hotade växter i Sverige 1990

kärlväxter, mossor lavar och svampar.
Förteckning och länsvis förekomst

SBF-förlaget

Östergötlands flora

Utgivningsår: 1991
ISBN: 91-971255-3-9

Hotade växter i Sverige 1990 : kärlväxter, mossor, lavar och svampar : förteckning och länsvis förekomst
Utarbetad av: Databanken för hotade växter och Naturvårdsverket.

 

 

 

 

 

 

SBF-förlagets böcker