Västergötlands flora

Författare: Anders Bertilsson
Förlag: SBT-förlaget/SBF-förlaget
Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-972863-4-6

Köp boken från din lokala bokhandel eller:

Adlibris

Bokus

Naturbokhandeln

 

Återförsäljare – kontakta: order@svenskbotanik.se

Beskrivning

Författare: Anders Bertilsson
Förlag: SBT-förlaget/SBF-förlaget
Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-972863-4-6

Efter 17 års inventeringar och förberedelsearbete kan nu Västergötlands Flora presenteras. Västergötland – gånggrifternas och istidsdramatikens landskap – har en mångfald av naturtyper; rika som fattiga, storskaliga vidder som små idyller, friska lundar som torra hedar, nederbördsrika trakter som regnfattiga solkuster. Floristiskt är det ett heterogent område, som innehåller en mångfald av vegetationstyper.

Denna florautgåva baseras på den inventering som utförts mellan 1984 och 1997, samt på föreliggande uppgifter från och med 1977.

Fyrahundrafemtio personer har lämnat 34 260 inventeringslistor och besökt samtliga 830 inventeringsrutor på 5 km x 5 km i landskapet. Totalt 1 364 bofasta taxa finns eller har funnits i landskapet.Dessutom har fynd gjorts av ytterligare 1 425 tillfälliga eller förrymda taxa.Västergötlands flora sammanfattar vad vi vet om landskapets växtvärld och är ett genomarbetat tidsdokument för framtiden.