Rapport från sommarens floraväktarläger i Gnosjö

Närbild av blomman klockgentiana
Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe ) Foto: Ingela Carlström

Här är en sammanställning från sommarens inventeringsläger. Vi var 15 deltagare som under några varma sommardagar floraväktade i västra delen av Jönköpings län. Vi besökte totalt 240 lokaler. Vår fokusart var klockgentiana som eftersöktes på 60 lokaler. Arten hade ett bra år och var i fin blom. Alla resultat från lägret har rapporterats på Artportalen.