Seminarium om Alnöns unika natur

Medelpads Botaniska Förening har varit med och arrangerat ett seminarium om de unika natur- och kulturvärden som finns på Alnön utanför Sundsvall den 21 november 2021. Ett viktigt syfte har varit att samla olika intresseområden för att kunna utveckla områdets värden. Hela seminariet filmades och här kan du se samtliga 14 föredrag.

Norra Alnöns flora och fauna är unik. Flera arter har sin svenska nordgräns i området.

1.

I den första filmen berättar Johan Granbo från Länsstyrelsen Västernorrland om seminariets syfte:


2.

I den andra filmen berättar Ewa Eriksson och Göran Lundgren från Alnö Hembygdsförening om deras förening samt om Alnöns kulturhistoria från forntid till framtid.


3.

Här i den tredje filmen berättar Tomas Binett, Sven Jonasson och Christer Wiklund om vad Sundsvalls Geologiska Sällskap är för förening, men framför allt så beskriver de norra Alnöns mycket unika geologi.


4.

I den fjärde filmen ser du John Granbo från Länsstyrelsen Västernorrland berätta om naturreservat och deras skötsel på norra Alnön.


5.

Kristin Lindström på Länsstyrelsen Västernorrland berättar här i den femte filmen om hur de arbetar med reservatsbildning samt beskrivning av arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen.


6.

I den sjätte filmen ser du Helena Brus och Ylva Jakobsson på Sundsvalls kommun presentera deras förstudie över norra Alnön. Den behandlar bevarande och utvecklande av skötseln av de artrika ängs och hagmarkerna på norra Alnön.


7.

I film sju beskriver Hans Asplund, som arbetar på stadsbyggnadskontoret på Sundsvalls kommun, hur kommunens skogspolicy ser ut och hur den genomförs på Alnön.


8.

I den åttonde filmen pratar Jan Bengtsson på Timrå kommun om koppling sambandet geologi-biologi och vad som görs vad gäller skötsel av natur i kommunen.


9.

I den nionde filmen ser du Emelie Westin som är naturvårdsspecialist på SCA. Här beskriver hon SCA:s naturvårdspolicy med fokus på arbetet med Lögdö bruks hänsynsområde.


10.

I den tionde filmen möter du Bengt Allberg och Thomas Granfeldt från Birdlife Medelpad. De presenterar föreningen och beskriver även fågelfaunan på norra Alnön, speciellt Stornäsområdet. De pratar också om hur statusen ser ut för den vitryggiga hackspetten och åtgärder som skulle gynna dess etablering på norra Alnön.


11.

I den elfte filmen berättar Stefan Grundström, tidigare ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och naturkonsult, om åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) med speciellt fokus på mnemocynefjärilen beträffande norra Alnön.


12.

I film tolv beskriver Östen Gardfjell fjärilsfaunan på norra Alnön och delar med sig av sina erfarenheter efter många års ingående fältstudier.


13.

I film tretton presenterar Eva Sundin och Håkan Sundin från Medelpads Botaniska Förening och Jan-Olof Tedebrand från Sundsvalls Mykologiska Sällskap några växter samt svampar mycket sällsynta i andra miljöer i Medelpad men förekommande på norra Alnön.


14.

I den fjortonde filmen får vi en redogörelse över lövskog i skogslandskapet från senaste istiden till nutid Lasse Bengtsson från Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland ger en redogörelse för hur lövträden funnits i skogslandskapet från senaste istiden till nutid.