Skogsstjärna

Lysimachia europaea

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Skogsstjärna är vanlig i hela landet utom längst i söder samt på Öland och Gotland, där den endast förekommer i de sandiga områdena. Den förekommer ända upp på kalfjällen, en bit ovanför skogsgränsen.

 Skogsstjärna är en av de växer som har störst bredd i sin ekologi; den växer på näringsfattig jord, och trivs bäst i torra både löv- och barrskogar med tillräckligt ljusinsläpp. Den kan även växa fuktigt i myrkanter och ute på tuvorna i myren eller i sumpskog, samt i torra, öppna betesmarker och vägkanter.

Skogsstjärna är en flerårig ört med stjärnlika blommor och en krypande jordstam som blommar vanligen i maj-juni. Från stjälken kommer ett, eller sällan två, långa blomskaft med en ensam blomma. Blomkronan är vit eller ibland rosa, den är djupt flikig och har oftast sex eller sju kronflikar.

Artnamnet europaea betyder europeisk. Skogsstjärna hade tidigare det vetenskapliga namnet Trientalis europeus.

Läs mer om skogsstjärna på Virtuella floran